Örsjön-Lillasjön är en stor och mycket vacker och naturskön skogssjö på gränsen mellan Skåne och Småland med vacker skogsterräng runt hela sjön. Sjön har många öar, varav flera större och Örsjön-Lillasjön har också många sund, vikar och ett varierande vattendjup med stenig botten.

Maxdjupet är 10,5m och medeldjupet är 3,5 m.

Örsjön är naturskön med många öar, vikar, stenig botten och mycket bra vattenkvalité. Sjön kalkas regelbundet med doserare.

Vattnets karaktär
Vattnet är klart, näringsfattigt, stenigt och fiskrikt. Under hösten 2007 var pH-nivån 6,4 till 6,8.

Miljön runt vattnet
Kuperad terräng med lövskogsinslag.

Vid sjöns 2 båtramper finns även informationstavlor. Vi har också tagit fram en djupkarta över sjön.