För att få fiska i Örsjön-lillasjön krävs giltigt fiskekort som enkelt kan köpas online via ifiske.se eller av lokala ombud runt sjön.

Fiskeregler som gäller för fiskekorten:

 • Fiske är endast tillåtet med handredskap som spinn-, met-, flug- eller pimpelspö och man får ha max två spön per person och fiskekort.
 • Fiske med nät, kastnät, ryssja, bur, långrev eller liknande redskap är förbjudet
 • Det är endast tillåtet att ta upp max 2 godkända fiskar från sjön per dag och fiskekort.
  (Gäller gädda, gös eller öring)
  Om ytterligare godkänd fisk fångas ska dessa hanteras varsamt och släppas tillbaka i sjön omedelbart.
 • Fiske utan tillsyn är inte tillåtet, man måste alltid personligen vara vid sin fiskeutrustning som används.
 • Fiskekortet är personligt och är giltigt för endast en person
 • Barn upp till och med 15 år fiskar gratis 

Djupkarta kan endast köpas från lokala ombud enligt information på vår hemsida.

Sjön patrulleras regelbundet av fisketillsyningspersoner.

Fredningstider:

 • Gös 1/5-31/5 
 • Öring 1/10-31/12
 • Kräftor 1/1-31/12 

I fredningssträckan i Brännhultsbäcken är allt fiske förbjudet perioden 1/1-31/12.

Minimimått:

 • Gädda 50cm
 • Gös 45 cm
 • Öring 40 cm
 • Ål 60 cm

Besluten ovan är fattade enligt §5 i föreningens stadgar.