För att få fiska krävs giltigt fiskekort, som kan köpas på ett flertal ställen nära sjön. Barn under 15 år får fiska gratis.

Fiskeregler som gäller för fiskekorten:

 • Fiske är endast tillåtet med handredskap som spinn-, met-, flug- eller pimpelspö och man får ha max två spön per person
 • Fiske med nät, kastnät, ryssja, bur, långrev eller liknande redskap är förbjudet
 • Fiskekortet är personligt och är giltigt för endast en person
 • Barn upp till och med 15 år fiskar gratis 

Djupkarta kan endast köpas från lokala ombud enligt information på vår hemsida.

Sjön patrulleras regelbundet av fisketillsyningspersoner.

Fredningstider:

 • Gös 1/5-31/5
 • Öring 1/10-31/12
 • Kräftor 1/1-31/12 

I fredningssträckan i Brännhultsbäcken är allt fiske förbjudet perioden 1/1-31/12.

Minimimått:

 • Gädda 50cm
 • Gös 45 cm  (Nätfiskeförbud gäller även under denna tid)
 • Öring 40 cm
 • Ål 60 cm

Besluten ovan är fattade enligt §5 i föreningens stadgar som säger följande:

Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Därvid skall gälla på ordinarie stämma beslutade, av fiskevården betingade, bestämmelser med avseende på redskap (beskaffenhet, antal), fisketider o dylikt.