Foto: Charlotte Henningsson

Örsjon-Lillasjöns FVOF sätter fiskevården i fokus och för oss är det av störst vikt att bevara och vårda sjöns fiskbestånd.
För att fiska i Örsjön krävs fiskekort vilka man enkelt köper online på i-fiske.se

Fiskarter
Gädda, abborre, gös, braxen, mört, sutare, ål, siklöja, öring och lake.

Fisketips
Skymningsfisket efter gös brukar vara bra under sommartid.