Foto: Charlotte Henningsson

Örsjon-Lillasjöns FVOF sätter fiskevården i fokus och för oss är det av störst vikt att bevara och vårda sjöns fiskbestånd!

Fiskarter
Gädda, abborre, gös, braxen, mört, sutare, ål, siklöja, öring och lake.

Fisketips
Skymningsfisket efter gös brukar vara bra under sommartid.