Vid Örsjön finns två båtisättningsplatser där man kan sjösätta sin båt, en i Brännhult och en i Mjöbygget (Bokön)