Under perioden 1/5 till 31/5 är Gösen fredad, vilket innebär att om man får en Gös på kroken under denna period så ska fisken hanteras varsamt och omgående släppas tillbaka i sjön.

Föreningen ska fr.om. 2024 redovisa moms.

I priserna ingår nu 25% moms

Nya priser 2024

Årskort       625 sek.

Veckokort   375 sek.

Dygnskort  125 sek.

Angelkort   250 sek.

Den 6/5 2018 var det invigning av vår brygga för rörelsehindrade och andra som har fiske som intresse.
Det var kommunfullmäktiges ordförande i Osby, Dag Ivarsson, som invigde och klippte bandet.
Bryggan finns vid Örsjöns södra båtisättningsplats. 

Isen ligger nu tjock på Örsjön och vi välkomnar er som vill testa fiskelyckan med pimpelspön eller angeldon.
Fiskekort går att köpa på I-fiske eller av våra lokala ombud som finns runt sjön.