Fisketillsynen är en viktig del av fiskevården i Örsjön-Lillasjön. Syftet med vår fisketillsyn är att se till att lagar och regler följs. I vårt område krävs att ett giltigt fiskekort köps före fisket påbörjas och fiskekortet skall tas med på fisketuren tillsammans med en giltig legitimation. 

Sjön patrulleras regelbundet av fisketillsyningsmän. Att fiskekort har lösts och gällande regler följs övervakas av ett antal tillsynspersoner som är godkända och förordnade av Länsstyrelsen.

Våra fisketillsynspersoner har laglig rätt att beslagta den utrustning som används och tjuvfiske kan leda till polisanmälan. En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump.

Håll dig uppdaterad...

Lokala regler och bestämmelser gäller för fisket och ska beaktas, för stunden aktuella regler anges på fiskekortet samt på vår hemsida, på orsjon-lillasjon.se

Vad säger lagen?

Vid överträdelse kan en kontrollavgift utkrävas enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. Kontrollavgiften regleras i Lagen om fiskevårdsområden 31–39 §§. 

Fiske utan giltigt fiskekort är olagligt och ett brott mot fiskelagen (1993:787). Fiske utan lov är en brottslig handling riktad mot fiskerättsägaren. Det är ett brott mot fiskelagen och leder till allmänt åtal. Straffet för en sådan överträdelse kan bli böter eller fängelse i högst ett år.