Dags för årsmöte i Örsjön-Lillasjöns FVOF.

Fiskerättsägare med familj är välkomna till Hallarydsgården i Hallaryd 24 april kl: 14.00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Efter årsmötesförhndlingarna så bjud det på lite förtäring.

Motioner skall vara insända till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.

Skicka motioner till: ordförande Krister Olofsson, Kalvshult Östergård 25, 343 96 Hallaryd.

Motioner kan även sändas per mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Välkomna