I Sverige har alla rätt att röra sig ute i naturen. Detta kallas allemansrätten. Den innebär att vi får ströva omkring i skog och mark; plocka svamp bär och blommor som inte är fridlysta, bada och åka båt på sjöar och vattendrag. Men den innebär också skyldigheter! Att umgås med naturen kräver kunskap och respekt och varsamhet. Missbruk och brist på omdöme kan äventyra vår unika allemansrätt.

Detta får du göra om du behöver:

 • Vistas, gå eller åka skidor över annans mark, utom på tomtmark, åker med växande gröda, oskördad slåtteräng och skogsplantering.
 • Passera genom inhägnade områden, gärdesgård och grind, bara Du inte förstör stängsel eller orsakar annan skada.
 • Plocka vilda bär , blommor och svamp. Men plocka inte mer än Du behöver, blommorna är vackrast i naturen. Vissa är fridlysta, dem får Du inte plocka.
 • Tälta en natt på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Fråga ändå gärna markägaren om lov. För tältning i grupp skall man alltid be markägaren om lo
 • Ta torrt ris och torra grenar från marken till exempel mindre lägereld.
 • Gör upp eld om det går utan risk för skogsbrand eller gräsbrand och om inte lokalt eller riksomfattande eldningsförbud råder.
 • Bada, tillfälligt förtöja din båt och gå iland överallt, utom vid tomt eller på sådana ställen där myndighet utfärdat landstigningsförbud t ex till skydd för fågellivet.
 • Ro, segla, paddla eller köra motorbåt på annans vatten, om inte särskilt tillträdesförbud och fartbegränsning råder.
 • Medföra hund i naturen, men hund skall alltid hållas under sådan tillsyn, att den förhindras göra skada eller från att driva eller förfölja villebråd och fåglar. Detta innebär i praktiken att hunden skall hållas kopplad.
 • Fiska om Du löst fiskekort eller har annat tillstånd. Ta alltid reda på vilka bestämmelser som gäller för den plats där Du vill fiska.

Det är straffbart att:

 • Skada gröda och planteringar. Markägaren har rätt att begära skadestånd.
 • Skada staket och grindar och lämna grind öppen så att kreatur slipper ut. Naturligtvis får Du inte passera inhägnader till tomt såvida Du inte har särskilt ärende.
 • Ta ris , grenar, näver, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd eller buskar.
 • Plocka fridlysta blommor.
 • Plocka blommor, bär, svamp eller frukt på annans tomtmark.( Tomt behöver inte vara inhägnad, är ett område närmast boningshuset och där husets ägare eller brukaren har ett berättigande intresse att få vara ifred-"hemfridszonen". Saknas inhägnad för tomten anses området inom syn- och hörhåll utgöra tomt. Visa den bofasta befolkningen stor hänsyn- Du är gäst i markerna. Fråga istället för att ta för givet).
 • Tälta på tomtmark eller ställa husvagn på annans mark så länge att det anses som bosättning.
 • Bryta eller hugga grenar och granris, fälla träd och buskar samt på annat sätt göra skada på växande skog och mark.
 • Elda på ängsmark, klipphällar eller på sådan mark att risk för skada eller brand finnes.
 • Bada från och gå iland vid annans brygga eller tomt. Det anses som intrång och brott mot hemfriden.
 • Ro, segla, paddla eller köra motorbåt i tillträdesförbjudna områden och överträda hastighetsbestämmelser.
 • Du är ansvarig för skada som din hund orsakar. Under tiden 1/3-20/8 måste hund hållas kopplad.
 • Köra motorfordon i naturen
 • Fiska utan tillstånd. Fiskekort innebär ej rätt att vistas inom områden med beträdelseförbud.
 • Jaga utan tillstånd. Ta fågelbon och fågelägg räknas som jakt.
119.jpg

Kontakt

För mer info kontakta

orsjon-lillasjon@outlook.com

Lennart Ohlsson 0479-15333
Benny Andersson 0706-486340
Mikael Degerman 0761-737785
Krister Olofsson 0705-460386
Roland Haraldsson 0702-437051
Jan Halvardsson 0768-091909