Fiske i föreningens vatten kräver fiskekort som går att köpa från lokala ombud runt sjön.
Fiskekort går även att köpa 
via internet genom att klicka på länken
internetfiskekort  eller att du laddar ner appen I-FISKE till mobilen.

Sjön patrulleras regelbundet av fisketillsyningsmän

Fiskekort gäller endast enligt nedan angivna fiskeregler:
Fiske är endast tillåtet med handredskap som spinn-, met-, flug- eller pimpelspö
Fiske med nät, kastnät, ryssja, bur, långrev eller liknande redskap är förbjudet
Fiskekortet är personligt och giltigt för endast en person
Man får max ha två spön per person och fiskekort
Barn upp till och med 15 år fiskar gratis

Djupkarta kan endast köpas från lokala ombud och det finns ett särskilt fiskekort att köpa för vinterfiske med angeldon.

Här kan du köpa fiskekort, djupkarta och hyra båt och stuga:

Internetfiskekort

F Statoil, Lars Duva Osby 0479-16,551
F, B, S, D Nils Andersson Kalvshult 0479-60,050
F, B, S, D Benny Andersson Kalvshult 070-6486340
F, BSD Roland Haraldsson Kalvshult 070-2437051
F, B, D Lennart Ohlsson Mjöbygget 0479-15,333
F, B, S, D Krister Olofsson Kalvshult 070-5460386
F Sven-Åke Kristensson Kylen 0479-15.321
F, S Älmhults Turistbyrå Älmhult 0476-55.152
F Mikael Degerman Årbohult 0479-72.281
F Ingemar Johnsson Årbohult 0479-72.202
F Lars Olofsson Brännhult 070-3357482
F, D Osby Såg o Motor Osby 0479-14.244
F Gräsljunga Gårdsbutik Gräsljunga 070-8890108
       

F = Säljer fiskekort, B = Har båtuthyrning, S = Har stuguthyrning, D = Säljer djupkarta

Priser Fiskekort:

Dag 100: - 
vecka 250: -
Årskort 400: - (1 år från den dag man köper kortet)
Angelkort 200: -/dag (10 st)
Djupkarta 150: -/st
Barn upp till och med 15 år fiskar gratis.

Fredningstider:
Gös: 1/5-31/5 (Nätfiskeförbud gäller även under denna tid)
Öring: 1/10-31/12
Kräftor: 1/1-31/12
I fredningssträckan i Brännhultsbäcken är allt fiske förbjudet perioden 1/1-31/12

Besluten ovan är fattade enligt §5 i föreningens stadgar som säger följande:
Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Därvid skall gälla på ordinarie stämma beslutade, av fiskevården betingade, bestämmelser med avseende på redskap (beskaffenhet, antal), fisketider o dylikt.

img_5927.jpg

Kontakt

För mer info kontakta

orsjon-lillasjon@outlook.com

Lennart Ohlsson 0479-15333
Benny Andersson 0706-486340
Mikael Degerman 0761-737785
Krister Olofsson 0705-460386
Roland Haraldsson 0702-437051
Jan Halvardsson 0768-091909