Invigning av vår brygga för rörelsehindrade 

Den 6/5 2018 var det invigning av vår brygga för rörelsehindrade och andra som har fiske som intresse.
Det var kommunfullmäktiges ordförande i Osby, Dag Ivarsson, som invigde och klippte bandet.
Bryggan finns vid Örsjöns södra båtisättningsplats. 

Bryggan1805065

Bryggan1805064

 

Provfiske av självföryngrad öring

Örsjön-Lillasjöns FVOF har sedan ett antal år haft som mål att etablera ett bestånd av öring, som själv föryngrar sig. Öringen leker i snabbt strömmande vatten med grusbotten varför en sådan strömsträcka har skapats i den största bäcken som rinner till Örsjön. Vid provfiske med el bekräftades att leken fungerar som önskat. På bilderna syns hur elfisket går till, samt fångsten av öringsungar från förra årets lek.

Fvo

Fvo2

 

Fiskeäventyr för alla åldrar

Fiskevårdsföreningen vill uppmuntra barn och ungdomar att börja fiska. Vi erbjuder gratis fiske upp till 15 års ålder. Att fiska är landets vanligaste hobby och en inkörsport till många fina naturupplevelser. Välkomna med hela familjen till Örsön-Lillasjöns FVO. 

Fvo3

Gädda på 6,2 kg fångad i Örsjön!

Den stolta sportfiskaren är Lennart Johansson från Killeberg, som  med sin fångst hamnar på en fin fjärdeplats i en fisketävling som arrangeras av Abu Garcia och tidningen Smålänningen för 29:e året  i rad.

IMG 0252

Utsättning av öring i Örsjön hösten 2016

Bakgrund:  Efter tillstånd av Länsstyrelsen i Skåne län sattes Vänneåöring ut i Simontorpsån 1996 efter att några vandringshinder avlägsnats. Utsättningen bekostades av enskilda markägare i  Björkerås, Mjöbygget och Kylen. Öringen har trivts och fortplantat sig så pass väl i den steniga ån att ett antal stora öringar kunde fångas uppströms i Örsjön. Fiskevårdsområdesföreningen i Örsjön-Lillasjön beslutade därför att sätta ut Vänneåöring även i Örsjön, efter att lekbottnar tillskapats i Brännhultabäcken, som står för det enda stora tillflödet. Med bidrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län har Örsjön-Lillasjöns FVOF återskapat en naturlig lekmiljö för öring i Brännhultabäcken på en sträcka av 200 meter. Uppströms finns redan 100 meter med ursprungliga lekbottnar.Efter noggranna förberedelser beslutades om utsättning av lekmogen ( ½-1kg) Vänneåöring tre år i rad med början 2008, därefter  utvärdering. Efter att arbetet med att tillskapa gynnsamma lekmöjligheter i Brännhulta-bäcken avslutats  hösten 2014  beslutade FVOF att sätta ut lekmogen öring ytterligare tre år. Efter höstens utsättning av lekmogen Vänneåöring  har Örsjön-Lillasjöns FVOF satt ut cirka 2500 lekmogna öringar. OBS: Det råder fiskeförbud på öring under lekperioden oktober till december.

 Lennart Ohlsson
Ordf.
Örsjön-Lillasjöns FVOF

Följande fredningstider gäller: 

Gös: 1/5-31/5 (Nätfiskeförbud gäller även under denna tid)
Öring: 1/10-31/12
Kräftor:1/1-31/12

I fredningssträckan i Brännhultsbäcken råder förbud mot allt fiske mellan den 1/1-31/12

Fisketips

Många tycker om att fiska på sommaren för att det är skönt att vara ute. Dock så är fisket efter gädda betydligt svårare på sommaren jämfört med hösten men med rätt inställning och metoder kan sommarfisket vara fantastiskt roligt!
Jag var ute på en två-timmars tur i strålande solsken mellan 18:00-20:00 och fick 13 gäddor och runt 20 abborrar. Jag fiskar uteslutande efter gädda och en bra grundregel för gäddfiske är att fiska där man tror betesfisken finns.
Gäddan har inga ögonlock och fiskar man när det är molnfritt och solen värmer så går antingen gäddan ner på djupt vatten eller ställer sig i skuggade partier eller under näckrosor och dyl.
Jag höll mig nära en skuggad kant som jag rodde längs med och kastade in mot land. Jag siktade alltid där det fanns mycket växtlighet i vattnet eller bredvid nedfallna träd i vattnet. Det är många gånger där man hittar den mindre betesfisken och på så sätt också gäddan. Jag uppskattade att vattendjupen var mellan 30 cm till 1,5 meter.
Jag använde endast två beten. En Svartzonker Mcmy på 50 gram med grön kropp och vit undersida för gäddan och en 15 grams guldspinnare med svarta detaljer från Myran till abborrarna.
Det finns alltid en risk med bottennapp och förlorade beten när man fiskar på det här sättet men jag brukar tänka att så länge jag får fisk så är det värt jobbet med att kämpa med bottennapp och fiskedrag som fastnar i grenar och träd.
Va rädd om fisken och släpp alltid tillbaka stora gäddor!

Skrivit av Mikael Jonsson

Vi tar gärna emot fisketips, fångster, bilder, förslag på fiskevård eller övriga synpunkter som vi kan lägga in på hemsidan.
Bilderna kan skickas till någon under kontaktmenyn.

MVH
Styrelsen 

 

img_5927.jpg

Kontakt

För mer info kontakta

orsjon-lillasjon@outlook.com

Lennart Ohlsson 0479-15333
Benny Andersson 0706-486340
Mikael Degerman 0761-737785
Krister Olofsson 0705-460386
Roland Haraldsson 0702-437051
Jan Halvardsson 0768-091909